Beschikkingsonbevoegdheid

De auteur bestudeert in dit werk één van de voorwaarden voor de zakenrechtelijke overgang van zaken of andere vermogensrechten, nl. de beschikkingsbevoegdheid.

Auteur(s):
Ruud Jansen
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2009 | xli + 931 blz.

Hardback
€ 185,-


ISBN 9789050959704

Inhoud

Bekroond met de drie-jaarlijkse prijs van het Antwerpse Notariaat!

De auteur bestudeert in dit werk één van de essentiële voorwaarden voor de zakenrechtelijke overgang van goederen en andere vermogensrechten, nl. de beschikkingsbevoegdheid. Van oudsher wordt dit vereiste benaderd vanuit het nemo plus-beginsel.
De opbouw van dit boek brengt duidelijk de relatie tussen beschikkingsbevoegdheid en eigendom in kaart en verfijnt de betekenis van beide begrippen. De auteur probeert aan te tonen dat beschikkingsbevoegdheid kan worden losgekoppeld van het eigendomsrecht, waardoor ook een niet-eigenaar in sommige gevallen bevoegd en werkzaam goederen kan overdragen aan een derde. Daarbij bestrijkt de auteur een veel ruimer domein dan enkel het zakenrecht. Hij betrekt bij zijn werk ook het zekerhedenrecht, het verrijkingsrecht en tal van andere leerstukken uit het algemene verbintenissenrecht (cessie van schuldvorderingen, derde-medeplichtigheid, pauliaanse vordering, vertegenwoordiging, bedingen van overdrachtsbeperking), het bijzondere contractenrecht, het familiaal vermogensrecht, het beslagrecht en het vennootschapsrecht.
Dit duidelijk en trefzeker geschreven boek is onmisbaar voor de lezer die geïnteresseerd is in de contouren en inhoud van een hele reeks rechtsfiguren uit het vermogensrecht. De auteur slaagt er steeds weer in om zonder lange uitweidingen te zeggen waar het op slaat.
Het pad om als gezaghebbende stem in conclusies en rechtspraak te worden geciteerd, is geplaveid.

‘Het resultaat is dat er in België de meest schitterende dissertaties gereedkomen, nu weer een over beschikkingsonbevoegdheid’
E. Hondius in NTBR, 2010/2


Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: