Beroepsgeheim

Voor het eerst in de Belgische rechtsleer tracht dit boek systematisch het ‘onkruid te wieden’ om het beroepsgeheim te ontdoen van alle mystiek en (status)symboliek waarmee het gaandeweg werd beladen, om de essentie van de regel te achterhalen. Net zoals de wettekst zelf vertrekt dit werk van het medisch beroepsgeheim, om dan een algemene theorie van het beroepsgeheim te ontwikkelen.
Auteur(s):
Frederic Blockx
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
7
boek | verschenen | 1e editie
januari 2014 | xxiv + 510 blz.

Hardback
€ 110,-


ISBN 9789400004597


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Over het beroepsgeheim werden hele bibliotheken volgeschreven en bestaat er een overvloedige rechtspraak. Toch blijkt dat de grondbeginselen van deze figuur niet altijd goed worden begrepen en dat de toepassingen die ervan worden gemaakt, niet altijd optimaal aansluiten bij de bestaansreden ervan. Voor het eerst in de Belgische rechtsleer tracht dit boek systematisch het ‘onkruid te wieden’ om het beroepsgeheim te ontdoen van alle mystiek en (status)symboliek waarmee het gaandeweg werd beladen, om de essentie van de regel te achterhalen. Met de praktische bruikbaarheid van dit boek in het achterhoofd werd de omvang ervan zo hanteerbaar mogelijk gehouden.
Net zoals de wettekst zelf vertrekt dit werk van het medisch beroepsgeheim, om dan een algemene theorie van het beroepsgeheim te ontwikkelen. Niet alleen advocaten en magistraten die achteraf moeten aftoetsen of het beroepsgeheim al dan niet terecht werd ingeroepen, ook de ‘noodzakelijke vertrouwenspersonen’ die zelf het beroepsgeheim in hun dagelijkse praktijk moeten toepassen (zoals artsen en advocaten en hun tuchtoverheden, maar ook paramedici, beheerders en ombudspersonen in zorginstellingen, netwerken palliatieve zorg ...) zullen dit werk nuttig kunnen raadplegen om inzicht te krijgen in hoe bewust met het beroepsgeheim om te gaan in functie van het doel achter de regel.

Lees hier het interview met auteur Frederic Blockx in Medi-Sfeer.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. SITUERING

Hoofdstuk I. Maatschappelijke functie van de geheimhoudingsplicht (p. 9)

Hoofdstuk II. Rechtstheoretische en rechtsethische analyse van de geheimhoudingsplicht (p. 29)

DEEL II. DE GEHEIMHOUDINGS VERPLICHTING VAN DE ARTS

Hoofdstuk I. Het gepositiveerde beroepsgeheim (p. 39)

Hoofdstuk II. Figuur op zoek naar een rechtsgrond (p. 189)

Hoofdstuk III. Synthese: het medisch beroepsgeheim in het Belgische recht (p. 257)

DEEL III. HET RECHT VAN DE PATIËNT OP INFORMATIE

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 261)

Hoofdstuk II. Informatieverstrekking door de arts (p. 263)

Hoofdstuk III. Uitoefening door de patiënt zelf: het inzagerecht in het medisch dossier (p. 285)

Hoofdstuk IV. Uitoefening van rechten ten aanzien van derden: het afl everen van medische getuigschrift en aan de patiënt (p. 307)

Hoofdstuk V. Aspecten van burgerrechtelijke aansprakelijkheid (p. 309)

Hoofdstuk VI. Besluit (p. 313)

DEEL IV. HET RECHT VAN DERDEN OP INFORMATIE

Hoofdstuk I. Algemeen (p. 317)

Hoofdstuk II. Mededeling aan derden, in het belang van de patiënt (p. 319)

Hoofdstuk III. Mededeling aan de overheid (p. 337)

Hoofdstuk IV. De invloed van het medisch beroepsgeheim op de vervolging van andere misdrijven (p. 387)

Hoofdstuk V. Bewijs in rechte aan de hand van medische gegevens (p. 403)

Hoofdstuk VI. Mededeling aan de pers en aan het publiek (p. 445)

DEEL V. VOORSTEL TOT HERVORMING

Hoofdstuk I. Methodologie (p. 457)

Hoofdstuk II. Evaluatie van de huidige redactie van artikel 458 Sw (p. 459)

Hoofdstuk III. Het medisch beroepsgeheim in vreemde strafwetboeken (p. 465)

Hoofdstuk IV. Aanpassingen (p. 471)

Algemeen besluit (p. 475)

Het medisch beroepsgeheim in vreemde wetgeving (p. 483)

Frederic Blockx

Bibliografie (p. 485)

Trefwoordenregister (p. 501)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Het medisch beroepsgeheim in vreemde wetgeving (p. 483)
Frederic Blockx
Bibliografie (p. 485)
Trefwoordenregister (p. 501)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks