Beroepsfiscaliteit

Dit boek maakt de lezer wegwijs in de fiscale behandeling van beroepsinkomsten en -uitgaven. één voor één worden de relevante bepalingen van het WIB onder de loep genomen en op een doorzichtige wijze geduid, telkens met verwijzing naar recente evoluties in de rechtspraak en interessante inzichten uit de rechtsliteratuur.

Editor(s):
Philippe Bielen, Michiel Cassiers, Méhdi Zagheden
boek | verschenen | 1e editie
juni 2021 | x + 366 blz.

Paperback
€ 56,- € 80,-


ISBN 9789400013353

Inhoud

Met dit boek willen de auteurs de lezer wegwijs maken in de fiscale behandeling van beroepsinkomsten en -uitgaven. De auteurs kozen daarbij voor een structuur die wordt opgehangen aan de relevante wetsbepalingen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. één voor één worden deze bepalingen onder de loep genomen en op een doorzichtige wijze geduid, telkens met verwijzing naar recente evoluties in de rechtspraak en interessante inzichten uit de rechtsliteratuur.
Er bestaan reeds vele goede overzichten die zijn toegespitst op onderdelen van de beroepsfiscaliteit (bijvoorbeeld voor beroepskosten of voordelen van alle aard). Met dit werk willen de auteurs een meer omvattend inzicht bieden in de fiscale behandeling van beroepsinkomsten en -uitgaven, om zo een waardevolle aanvulling te betekenen voor de bibliotheek van elke fiscale beroepsbeoefenaar.
Editors: Philippe Bielen, Michiel Cassiers en Méhdi Zagheden
Philippe Bielen is advocaat bij Sintax Advocaten. Hij is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Uhasselt, CORe - Law, Tax & Business Unit.
Michiel Cassiers is senior tax consultant en product lead investeringsaftrek bij Leyton Benelux. Hij verzorgt publicaties in vaktijdschriften en verleende medewerking aan eerdere uitgaven van Larcier Intersentia over fiscaliteit.
Méhdi Zagheden is advocaat bij Everest Advocaten. Hij is als docent verbonden aan de Fiscale Hogeschool (FHS) en de Brugge Business School (VIVES), en is assistent aan de Vrije Universiteit Brussel.

Met bijdragen van Thomas De Jonckheere, Eva Van Damme, Ward Willems, Esther Everaert

Inhoudsopgave

Wetboek 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen

Afdeling IV. Beroepsinkomen. Onderafdeling 1. Belastbare inkomsten (p. 1)

Afdeling IV. Beroepsinkomen. Onderafdeling 2. Vrijgestelde inkomsten (p. 65)

Afdeling IV. Beroepsinkomen. Onderafdeling 3. Vaststelling van het netto-inkomen (p. 139)

Koninklijk besluit Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 – artikel 6 t.e.m. 49ter (p. 325)

Koninklijk besluit 22 augustus 2020 tot uitvoering van artikel 67sexies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (p. 357)

Ook interessant voor u: