Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wet van 18 juni 2018

08 november 2018
Elewijt
29 november 2018
Gent
€ 175,84 (incl. BTW)

De zogenaamde Waterzooiwet (wet van 18 juni 2018) heeft heel wat nieuwigheden meegebracht met als oogmerk de aanwending van alternatieve methodes van conflictoplossing nog meer te bevorderen.

Vooreerst werden er diepgaande hervormingen doorgevoerd aan de wet van 21 februari 2005 die aan de praktijk van de bemiddeling een globaal wettelijk kader verschafte. Deze wijzigingen zijn in werking sinds 12 juli 2018. Voorts werd de Federale Bemiddelingscommissie grondig hervormd en werden de erkenningsvoorwaarden voor de bemiddelaars aangescherpt, met ingang van 1 januari 2019.

Deze wet voert verder, met ingang van 1 januari 2019, een wettelijk kader in voor de collaboratieve onderhandeling (“collaborative law”), een alternatieve wijze van geschillenoplossing die de laatste tijd ook in ons land opgang kent. Een gezamenlijke commissie van de OVB en de OBFG moet thans de vereisten voor erkenning en voor de specifieke opleiding vastleggen en een reglement voor de collaboratieve onderhandelingen uitwerken.

De wet van 18 juni 2018 heeft tevens de rol van de rechter, van de advocaat en van de gerechtsdeurwaarder bij de promotie van de methoden voor een minnelijke oplossing van conflicten verder uitgewerkt. De rechter heeft voortaan de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een bemiddeling aan de procespartijen op te leggen. Voor familiezaken werd de belangrijke rol die de magistraat hierbij vervult nog versterkt door een tweede wet, die van 15 juni 2018.

Al deze wetswijzigingen hebben een verregaande invloed zowel op de procespraktijk als op de praktijk van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandeling. De studienamiddag beoogt iedereen die betrokken is bij de minnelijke oplossing van conflicten een uitgebreide toelichting te geven bij dit grondig gewijzigde wettelijke kader.

Sprekers
Em. prof. dr. Patrick Senaeve, KU Leuven, Kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel
Mr. Anne-Sofie D’Herde, advocaat Beyond Conflicts

Doelgroep
Bemiddelaars, advocaten, magistraten, notarissen en al wie met deze materie in contact komt.

Programma

12u30 Onthaal deelnemers met broodjes

13u30 Inleiding door de voorzitter
Patrick Senaeve

13u40 De nieuwe bemiddelingswet: wat is er veranderd?
Patrick Senaeve

14u40 Een wettelijk kader voor de collaboratieve onderhandelingen - De rol van de advocaat inzake minnelijke geschillenoplossing
Anne-Sofie D’Herde

15u40 Koffiepauze

16u10 De rol van de magistraat en de griffier inzake minnelijke geschillenoplossing (algemeen en voor de familierechtbank)
Patrick Senaeve

16u40 Vragenronde

Praktische informatie

DATA & LOCATIE

Donderdag 8 november 2018 | Elewijt
Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt
gratis parking ter plaatse

Donderdag 29 november 2018 | Gent
Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
Notarissen: in aanvraag (3u)
Erkende bemiddelaars (FBC): erkend voor 3 uren
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

150 euro (prijzen excl. btw)
Deelnameprijs is documentatiemap, koffie- en lunchpauze en een naslagwerk over de nieuwe wetgeving (auteur: P. Senaeve / winkelprijs ca. 40 euro).

***

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

***

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

08 november 2018 - Elewijt
29 november 2018 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00