Bedrijfsvoorheffing

Dit werk geeft een grondige fiscaal-juridische, kritische en globale analyse van het fenomeen ‘bedrijfsvoorheffing', met grondige bespreking van de verschillende onderworpen bestanddelen en van de verschillende verplichtingen die rusten op de schuldenaar..

Auteur(s):
Dirk Deschrijver
boek | verschenen | 5e editie
november 2022 | 1200 blz.

Hardback
€ 338,-


ISBN 9789400015128

Inhoud

Dit werk geeft een grondige fiscaaljuridische, kritische en globale analyse van het fenomeen bedrijfsvoorheffing. Het gaat om de vijfde editie.

Het is opvallend dat er, sinds de eerste uitgave 30 jaar geleden, toch heel wat wijzigingen inzake de bedrijfsvoorheffing zijn gebeurd, zelfs zonder dat er sprake was (of is) van een algemene belastinghervorming. Zo springen bijvoorbeeld de bepalingen om bestuurders mee aan te spreken voor verschuldigde, maar onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing in het oog.
Opvallend is ook dat dit stelsel begin jaren negentig eigenlijk geen rol speelde in de economische politiek. Ook dit is nu anders, gegeven het feit dat er tal van gevallen zijn waarin verschuldigde bedrijfsvoorheffing alsnog door bepaalde schuldenaars niet dient te worden doorgestort aan de Belastingadministratie. Tevens blijkt dat de bijzondere aard van het stelsel van de bedrijfsvoorheffing ook niet altijd ten volle begrepen wordt in rechtspraak en doctrine.
Dat ook dit onderdeel van het belastingrecht verglijdt naar een stuk reglementering, moeten de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing en de belastingplichtigen er maar bijnemen.

Dirk Deschrijver is licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen) en houder van de bijzondere licentie fiscale wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) en de bijzondere licentie in het economisch recht (Vrije Universiteit Brussel).

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

DEEL I. DE SCHULDENAARS VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

DEEL II. DE AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN BESTANDDELEN – DE TARIEVEN

DEEL III. DE INHOUDING VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRIJFSVOORHEFFING

DEEL IV. DE AANGIFTE IN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

DEEL V. DE BETALING VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRIJFSVOORHEFFING

DEEL VI. DE BETALING VAN EEN HOGER BEDRAG DAN DE VERSCHULDIGDE BEDRIJFSVOORHEFFING

DEEL VII. DE BETALING VAN EEN LAGER BEDRAG DAN DE VERSCHULDIGDE BEDRIJFSVOORHEFFING

DEEL VIII. DE SCHULDENAAR VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BEVINDT ZICH IN EEN TOESTAND VAN (MOGELIJKE) INSOLVABILITEIT

DEEL IX. DERDEN DIE NOG KUNNEN AANGESPROKEN WORDEN TOT BETALING VAN ONBETAALD GEBLEVEN VERSCHULDIGDE BEDRIJFSVOORHEFFING

DEEL X. DE NIET-DOORSTORTING VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRIJFSVOORHEFFING

DEEL XI. DE INDIVIDUELE FICHES EN DE SAMENVATTENDE OPGAVEN

DEEL XII. DE CONTROLEVERRICHTINGEN

DEEL XIII. DE AANGIFTE IN DE GLOBALE INKOMSTENBELASTING

DEEL XIV. DE HEFFING VAN DE GLOBALE INKOMSTENBELASTING

DEEL XV. DE VERREKENING VAN DE BETAALDE BEDRIJFSVOORHEFFING MET DE GLOBALE INKOMSTENBELASTING

DEEL XVI. EEN NIET-TIJDIGE HEFFING VAN DE GLOBALE INKOMSTENBELASTING

DEEL XVII. EEN OVEREENSTEMMING VAN HET BEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRIJFSVOORHEFFING MET HET BEDRAG VAN DE GLOBALE INKOMSTENBELASTING?

Conclusies (p. 1143)

Bibliografie (p. 1145)

Bijlagen (p. 1159)

Trefwoordenregister (p. 1183)