Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (tiende editie)

Dit is de nieuwe tiende editie, die in september 2019 verschijnt.
In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.
Auteur(s):
Hendrik Vanhees
boek | verwacht | 10e editie
september 2019 | 1000 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400010604


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-


Verschijnt 20 september 2019

Inhoud

In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges ‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk. Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.