Basisopleiding douane (incl. invloed van de Brexit)

04 Februari 2021
Webinar
€ 352,59 (incl. BTW)

De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
Met een basiskennis van de invoerreglementering kan u heel wat problemen voorkomen, belastingen bij invoer besparen en eventuele voorfinanciering hiervan vermijden. Kennis van de uitvoerreglementering is eveneens een absolute noodzaak bij het afsluiten van internationale handelstransacties. Met de aankomende Brexit zal het belang en de omvang van de import en export nog aanzienlijk toenemen.

Tijdens dit webinar wordt u op een gestructureerde en vooral praktische wijze wegwijs gemaakt in dit kluwen van wetten en reglementen. Tevens zullen praktische cases aan bod komen waarbij u zelf gebruik kan maken van online tools.

Vragen waarop u zeker een antwoord krijgt:

Hoe is de goederencode van mijn product gestructureerd? In hoeverre stemt ze overeen met de code in het land van mijn handelspartner? Welke hulpmiddelen heb ik om de code te bepalen en hierover absolute zekerheid te hebben?
Wanneer is mijn product van EU-oorsprong? Mag ik een EUR 1 afleveren?
Met welke douaneregelingen kan ik belastingen bij invoer besparen of voorfinanciering daarvan vermijden?
Hoe lees ik het enig document? Welke zijn de voornaamste vakken en wat is de betekenis hiervan?
Welke online tools kan ik raadplegen om info te verzamelen?
Welke weerslag heeft de Brexit op mijn handel met partners uit de U.K.?


SPREKERS

Kerstien Celis, lector Hogeschool Gent, AP Hogeschool Antwerpen en Odisee
Josse Verbeken, adviseur Douane en Accijnzen bij de FOD


DOELGROEP

Iedere professional die met de douaneregelgeving in contact komt (voorkennis is niet vereist).

Programma

- Algemene basisbegrippen (terminologie, EORI, wetgeving, …)
- Goederencode (belang, structuur, bindende tariefinlichtingen, …)
- Belastingen (invoerrechten, antidumpingrechten, compenserende rechten, …)
- Douanewaarde en BTW-maatstaf
- Gunstregimes (preferenties, schorsingen, contingenten, …)
- Interessante tools (Tarweb, Market Access Database, …)
- Oorsprong van goederen
- Uitvoer en documenten hiervoor
- Douaneregelingen (tijdelijke invoer, actieve veredeling, passieve veredeling douane-entrepots …)
- Enig Document
- Brexit en de gevolgen daarvan (een vergelijking, wat ervoor, wat erna?)
- Praktische cases


TIMING
9u00-12u30: voormiddagsessie
12u30-13u30: pauze
13u30-17u00: namiddagsessie

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 4 februari 2021 | Webinar | 9u00 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

ITAA: erkend voor 6 uur
OVB: erkend voor 6 punten


PRIJS

299 euro (excl. btw).
Deelnameprijs is inclusief documentatie en de gloednieuwe vierde editie van het handboek Douane en accijnzen toegepast (t.w.v. 65 euro).

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Douane en accijnzen (vierde editie)


Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt. Na een overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen en de verschillende douaneregelingen besproken bij invoer, doorvoer en uitvoer.

De praktische aspecten worden benadrukt, zoals het Import Control System en het Export Control System en de te vervullen verplichtingen bij aankomst en vertrek van goederen, met bijzondere aandacht voor het invullen van het Enig Document.

Daarnaast worden onderwerpen behandeld als de oorsprong van goederen, de te overhandigen documenten bij invoer, transit en uitvoer, en bijzondere regelingen als douane-entrepots, tijdelijke invoer en veredeling. Een apart hoofdstuk wor...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 Februari 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00