Basisopleiding douane (incl. invloed van de Brexit)

04 Februari 2021
Sint-Niklaas
€ 413,09 (incl. BTW)

De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
Met een basiskennis van de invoerreglementering kan u heel wat problemen voorkomen, belastingen bij invoer besparen en eventuele voorfinanciering hiervan vermijden. Kennis van de uitvoerreglementering is eveneens een absolute noodzaak bij het afsluiten van internationale handelstransacties. Met de aankomende Brexit zal het belang en de omvang van de import en export nog aanzienlijk toenemen.

Tijdens deze studiedag wordt u op een gestructureerde en vooral praktische wijze wegwijs gemaakt in dit kluwen van wetten en reglementen. Tevens zullen praktische cases aan bod komen waarbij u zelf gebruik kan maken van online tools.

Vragen waarop u zeker een antwoord krijgt:

Hoe is de goederencode van mijn product gestructureerd? In hoeverre stemt ze overeen met de code in het land van mijn handelspartner? Welke hulpmiddelen heb ik om de code te bepalen en hierover absolute zekerheid te hebben?
Wanneer is mijn product van EU-oorsprong? Mag ik een EUR 1 afleveren?
Met welke douaneregelingen kan ik belastingen bij invoer besparen of voorfinanciering daarvan vermijden?
Hoe lees ik het enig document? Welke zijn de voornaamste vakken en wat is de betekenis hiervan?
Welke online tools kan ik raadplegen om info te verzamelen?
Welke weerslag heeft de Brexit op mijn handel met partners uit de U.K.?


SPREKERS

Kerstien Celis, lector Hogeschool Gent, AP Hogeschool Antwerpen en Odisee
Josse Verbeken, adviseur Douane en Accijnzen bij de FOD


DOELGROEP

Iedere professional die met de douaneregelgeving in contact komt (voorkennis is niet vereist).

Programma

- Algemene basisbegrippen (terminologie, EORI, wetgeving, …)
- Goederencode (belang, structuur, bindende tariefinlichtingen, …)
- Belastingen (invoerrechten, antidumpingrechten, compenserende rechten, …)
- Douanewaarde en BTW-maatstaf
- Gunstregimes (preferenties, schorsingen, contingenten, …)
- Interessante tools (Tarweb, Market Access Database, …)
- Oorsprong van goederen
- Uitvoer en documenten hiervoor
- Douaneregelingen (tijdelijke invoer, actieve veredeling, passieve veredeling douane-entrepots …)
- Enig Document
- Brexit en de gevolgen daarvan (een vergelijking, wat ervoor, wat erna?)
- Praktische cases

TIMING
8u30: ontvangst deelnemers
9u-12u30: voormiddagsessie met korte koffiepauze
12u30u-13u30: lunchpauze
13u30-17u00: namiddagsessie met korte koffiepauze

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 4 februari 2021
Serwir Hotel
Koningin Astridlaan, 57
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
OVB: erkend voor 6 punten


PRIJS

349 euro (excl. btw).
Deelnameprijs is inclusief documentatie, lunch- en koffiepauze en de gloednieuwe vierde editie van het handboek Douane en accijnzen toegepast (t.w.v. 65 euro).

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.


******


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 Februari 2021 - Sint-Niklaas

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00