Basisboekhouden (derde editie)

Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen.
Auteur(s):
Erik De Lembre, Renate Caen, Carine Coppens, Carine Patfoort, Sadi Podevijn
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
augustus 2016 | xvi + 374 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400007123


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 49,-

Inhoud

Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen.

In dit boek leert u hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en personeelsadministratie in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden verwerft u de nodige basiskennis om financiële gegevens van een onderneming in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te begrijpen en te kunnen beoordelen.

Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de implementatie van de Europese Boekhoudrichtlijn in de Belgische regelgeving (de wet en het KB van 18 december 2015). Bij dit boek zijn extra elektronische oefeningen verkrijgbaar.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Hoofdstuk 1. Basisbeginselen van het dubbel boekhouden (p. 1)

Hoofdstuk 2. Registratie van de aan- en verkoopcyclus (p. 37)

Hoofdstuk 3. Registratie van de andere elementen van de ondernemingscyclus (p. 135)

Hoofdstuk 4. Afsluitverrichtingen (Inventaris) - resultaatbepaling - opstellen van de jaarrekening (p. 199)

Hoofdstuk 5. Het wettelijk schema van de balans en de resultatenrekening (p. 299)

Oefeningen (p. 327)

Bijlagen (p. 347)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Bordboek
8.8 MB
Journaal en MAR
562 kB
Oplossingen
707.28 kB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: