Bancair insolventierecht

In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse onderworpen.
Auteur(s):
Sara Pauwels
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
20
boek | verschenen | 1e editie
december 2015 | xxxvii + 520 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789400006584


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De bankencrisis anno 2008 herbevestigde de bijzondere positie van banken binnen ons economisch bestel. In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse onderworpen.

In een eerste deel wordt ingegaan op de staatswaarborg en de lender of last resort als liquiditeitsmaatregelen. Een tweede deel behandelt op zeer omstandige wijze het ingevolge en na de crisis ontwikkelde juridische kader voor de afwikkeling van banken in ernstige financiële moeilijkheden. Onderzocht wordt voor de genoemde interventiemaatregelen welke de juridische bouwstenen zijn en welke de huidige evenals toekomstige verdeling van bevoegdheden is tussen de nationale lidstaten en de instellingen van de Europese Unie.

Dit boek geeft een omvattend overzicht van het actuele juridische raamwerk en is bijgevolg niet alleen een onmisbaar basiswerk voor theoretici maar tevens voor elke praktijkjurist die geconfronteerd wordt met de problematiek van banken in financiële moeilijkheden.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

TITEL I. VERANTWOORDING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

Hoofdstuk I. De bijzonderheid van een bank: een inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. Opzet van het onderzoek (p. 33)

TITEL II. LIQUIDITEITSMAATREGELEN

Hoofdstuk I. Northern Rock: een casestudie (p. 45)

Hoofdstuk II. Het belang van liquiditeit: een theoretische benadering (p. 53)

Hoofdstuk III. Marktondersteunende liquiditeitsmaatregelen: de staatswaarborg (p. 57)

Hoofdstuk IV. Marktvervangende liquiditeitsmaatregelen: de kredietverlening in laatste instantie (p. 105)

Hoofdstuk V. Besluit Titel II. Liquiditeits maatregelen (p. 175)

TITEL III. AFWIKKELINGSMAATREGELEN

Hoofdstuk I. Fortis: een casestudie (p. 179)

Hoofdstuk II. Het regulerend kader: een overzicht (p. 191)

Hoofdstuk III. Financiële stabiliteit en het algemeen belang (p. 203)

Hoofdstuk IV. Het instrument van interne versterking (p. 235)

Hoofdstuk V. De gedwongen overdracht (p. 285)

Hoofdstuk VI. Financiële stabiliserings instrumenten van de overheid (p. 349)

Hoofdstuk VII. Continuïteitsgarantie (p. 355)

Hoofdstuk VIII. Rechtsbescherming tegen de afwikkelingsmaatregelen (p. 377)

Hoofdstuk IX. Het Europese systeem van financieringsregelingen en het gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds (p. 433)

Hoofdstuk X. Besluit Titel III. Afwikkelingsmaatregelen (p. 467)

ALGEMEEN BESLUIT (p. 477)

Bibliografie (p. 489)

Trefwoordenregister (p. 515)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 489)
Trefwoordenregister (p. 515)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: