Paul Becue

Becue

Paul Becue is econoom en jurist. Hij heeft een uitgebreide en lange ervaring in de bankwereld en de kredietverzekeringssector in diverse managementfuncties. Hij heeft er altijd naar gestreefd de praktijk te combineren met de theorie, wat tot uiting komt in diverse (wetenschappelijke) publicaties over verschillende onderwerpen uit de financiële wereld, zowel vanuit economisch als vanuit juridisch oogpunt.

Andere publicaties van deze auteur