Daniël De Wolf

Daniel De Wolf promoveerde in 2009 tot doctor in de rechten aan de VUB met het proefschrift “De rol van de rechter bij de waarheidsvinding in correctionele zaken. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar Belgisch, Frans en Nederlands recht/ The role of the trial judge in the search for the truth in criminal procedure. A comparative study of Belgian, French and Dutch law”. Momenteel is hij docent strafrecht, strafprocesrecht en vergelijkend strafrecht op het departement PUBR van de faculteit Recht en Criminologie van de VUB. Hij is tevens advocaat te Brussel.

Andere publicaties van deze auteur