Michel Tison

Tison

After having obtained a law degree in Ghent (1990) and a Master of European law in Brussels (ULB, 1992), he worked as a doctoral researcher in the newly founded Financial Law Institute. He obtained his PhD in 1997 with a thesis on the legal aspects of the mutual recognition principle in European banking and financial law. He took up a teaching assignment at the law school of Ghent University in 1998. Since 2014 he is Dean at the law school at the University of Ghent.
Michel Tison was a visiting professor at the Pittsburgh University Law School in 2001, at the Bonn University (Germany) in 2004, at the Bond University (Australia) and at the University of Luxembourg since 2008.
Since 2005, he serves as assessor in the Legislative Section of the Belgian Council of State.

Na het voltooien van een licentiaat in de rechten aan de UGent (1990) en een Master in Europees Recht aan de ULB (1992), werkte Michel Tison als doctoraal onderzoeker in het nieuw opgerichte Instituut van Financieel Recht. Hij behaalde zijn doctoraat in 1997 met een proefschrift over de juridische aspecten van het beginsel van wederzijdse erkenning in het Europese bankwezen en financieel recht. Hij startte in 1998 als professor aan de faculteit rechtsgeleerdheid aan de UGent. Sinds 2014 is hij decaan van deze faculteit.
In 2008 was Michel Tison gastprofessor aan de Pittsburgh University Law School in 2001, aan de Universiteit van Bonn (Duitsland) in 2004, de Bond University (Australië) en de Universiteit van Luxemburg.

Sinds 2005 is hij eveneens assessor bij de Raad van State.

Andere publicaties van deze auteur