Hans Geeroms

Geeroms

Hans Geeroms obtained a PhD in Economics at the Catholic University of Leuven after completing his masterstudies at the University of Brussels. He specialized in European economic policy and international economics. He worked as an advisor to European and international economy of a number of Belgian Prime Ministers and for the Research Department of the National Bank of Belgium, Member of the European system. He was an expert for the European Commission in the field of macro-economic policy for Central and Eastern European economies. He teaches international economics and European integration at Vlerick Business School, at the college of Europe in Bruges and at the Centre for Management training of the University of Warsaw.

Hans Geeroms behaalde een doctoraat in de Economie aan de KU Leuven na het afronden van zijn bachelor- en masterstudies aan de KU Leuven en de KU Brussel. Hij specialiseerde zich in Europees economisch beleid en internationale economie. Hij werkte als adviseur Europese en internationale economie van een aantal Belgische premiers en voor de onderzoeksafdeling van de Nationale Bank van België, lid van het eurosysteem. Hij was expert voor de Europese Commissie op het gebied van macro-economisch beleid voor Centraal- en Oost-Europese economieën. Hij doceert Internationale Economie en Europese Integratie aan Vlerick Business School, aan het Europacollege in Brugge en aan het Centrum voor Managementtraining van de Universiteit van Warschau.

Andere publicaties van deze auteur