Philippe Colle

Colle

Philippe Colle is managing director van Assuralia (Belgische handel vereniging van verzekeringsmaatschappijen) sinds maart 2007 en directeur van het verbond van ondernemingen in België (FEB-VBO).

Hij studeerde rechten (RUG, 1978), accountancy en fiscaal recht (RUG, 1979) en behaalde de International Course in European Integration (Europa Instituut, Universiteit Amsterdam, 1980). In 1988 promoveerde hij tot doctor in de rechten (RUG, 1988). Hij is professor in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel sinds 1990, waar hij doceert verzekeringsrecht en commerciële contracten.

Hij is de auteur van talrijke publicaties over verzekeringsrecht, verbintenissenrecht, faillissementsrecht, vennootschapsrecht en handelsrecht in het algemeen. Hij heeft verschillende presentaties, lezingen en papier in nationale en internationale conferenties uitgebracht.

Hij was advocaat aan de balie van Brussel tot 2007 en deskundige-adviseur in verzekeringszaken voor de Belgische Minister van economie, energie, buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid (2003-2007).


Philippe Colle is Managing Director of Assuralia (Belgian Trade Association of Insurance Companies) since March 2007 and Director of the Federation of Enterprises in Belgium (FEB-VBO).

He has a Master in Law (RUG, 1978), a Master in Accountancy and Fiscal Law (RUG, 1979). He has also International Course in European Integration (Europe Institute, University of Amsterdam, 1980). In 1988 he became doctor in the law (RUG, 1988).He is professor at law at the Vrije Universiteit Brussel since 1990, where he teaches insurance law and commercial contracts.

He is the author of numerous publications on insurance law, contract law, bankruptcy law, company law and commercial law in general. He delivered several presentations, lectures and paper at national and international conferences.

He was lawyer at the Brussels Bar until 2007 and expert-adviser in insurance matters for the Belgian Minister for Economy, Energy, Foreign Trade and Science Policy (2003-2007).

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.