Caroline Forder

Forder

Caroline Forder studeerde rechtswetenschappen aan de Nottingham University (1976-79) en rechtsgeschiedenis aan Trinity Hall, Cambridge (1979-1980). Daarna was ze tot 1988 universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Lancaster University. Vanaf 1984 deed ze onderzoek in Oost-Duitsland en in de periode 1987-1988 deed zij, met ondersteuning van een Leverhulme Study Abroad Studentship, onderzoek naar het jeugdrecht in Oost- en West-Duitsland. Van 1988-2006 was zij werkzaam aan de Universiteit Maastricht, onder meer als hoogleraar Europees Familierecht. Zij is sinds 2008 bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.


Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.