Hélène Casman

Casman

Hélène Casman is doctor in de rechten, licentiaat in het notariaat, erenotaris, professor emerita aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles, gewezen plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep Brussel, plaatsvervangend vrederechter in Brasschaat, en wetenschappelijk adviseur bij Greenille Advocaten.

Andere publicaties van deze auteur