Hubert Ooghe

Ooghe

Hubert Ooghe is doctor in de economische wetenschappen - bedrijfseconomische richting en emeritus professor van de Universiteit Gent en van de Vlerick Business School. Hij is de oprichter van de Master Financial Management en de stichter en voorzitter van het Impulscentrum voor Groeimanagement van Middelgrote Ondernemingen IGMO aan de Vlerick Business School.
Hij was titularis van de Francqui-leerstoel 1986-87. Hij verrichtte fundamenteel en toegepast onderzoek i.v.m. de financiële toestand van de Belgische ondernemingen, financiële structuur en resultaten van ondernemingen, falingsmodellen, venture capital, groeimanagement, corporate governance en fusies en overnames en publiceerde diverse boeken, rapporten en brochures en meer dan 245 artikels in binnen- en buitenlandse tijdschriften of verzamelwerken.
Daarnaast was hij gastdocent aan diverse binnen- en buitenlandse universiteiten en nam actief deel aan verschillende internationale wetenschappelijke congressen en bijeenkomsten.
Tot slot is hij bestuurder en adviseur van vennootschappen.

Andere publicaties van deze auteur