Ewoud Hondius

Hondius

Since 2007 is Ewoud Hondius faculty professor of European private law at the University of Utrecht. Before he was professor of civil law at the same university.
Ewoud Hondius is sinds 2007 (faculteits)hoogleraar Europees privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Daarvoor was hij aan deze universiteit hoogleraar burgerlijk recht.

Andere publicaties van deze auteur