Frédéric Dupon

Frédéric Dupon is licentiaat in de geschiedenis (UFSIA/KU Leuven), master na master in de internationale betrekkingen en de diplomatie (UA) en licentiaat in de rechten (UA). Hij is auteur van verschillende artikels over het burgerlijk procesrecht in diverse toonaangevende tijdschriften. Hij is tevens plaatsvervangend vrederechter te Antwerpen en officier bij de Belgische marine. Hij doctoreerde op 22 juni 2022 op een proefschrift over de rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht.

Andere publicaties van deze auteur