Stefanie Van de Perre

Stefanie Van de Perre is advocaat aan de Gentse Balie en Senior Managing Associate bij PwC Legal. Als advocaat heeft ze een brede expertise in sociale inspecties, nationaal en internationaal arbeidsrecht en sociale zekerheid in de ruime zin van het woord. Stefanie is in het bijzonder gespecialiseerd in alle aspecten van “tewerkstelling” in de meest brede zin, een domein waarbinnen zij al een decennium lang haar cliënten hoogstaande juridische dienstverlening aanbiedt, inclusief begeleiding bij sociale inspecties.

Naast haar activiteiten als advocaat was Stefanie docent van 2012 en 2019 aan de Hogeschool Gent. Daar doceerde ze de vakken sociaal recht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, handelsrecht, deontologie en beslagrecht.

In 2019 behaalde zij het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Stefanie werd in 2020 verkozen tot lid van de Raad van de Balie te Balie Gent.

Stefanie is tevens auteur van talrijke publicaties en wordt regelmatig als spreker gevraagd op studiedagen en seminaries.


Andere publicaties van deze auteur