Coralie Herijgers

Herijgers

Coralie Herijgers studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 2020 promoveerde zij tot doctor in de rechten aan dezelfde universiteit.
Ze heeft een brede interesse in het gezondheidsrecht en beschikt door haar academisch werk over een specifieke expertise inzake rechten en plichten van artsen.
Coralie Herijgers publiceert en geeft lezingen in binnen- en buitenland over medische deontologie en professionele codes. Ze is als academisch medewerker verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en is werkzaam als jurist bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Andere publicaties van deze auteur