Stéphanie De Somer

De Somer
Stéphanie De Somer promoveerde in 2015 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift over bestuurlijke verzelfstandiging. Zij is thans postdoctoraal onderzoeker van het FWO en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek focust op het bestuurlijk organisatierecht, de wisselwerking tussen het Europees en het nationaal bestuursrecht, handhaving en het recht van de ruimtelijke ordening. Zij is als wetenschappelijk adviseur verbonden aan het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant.

Andere publicaties van deze auteur