Frank Verbruggen

Prof. dr. Frank Verbruggen is hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, de aanpassing van het strafrecht aan de digitalisering van de maatschappij en de Europeanisering van strafrecht en justitie. Hij is ook advocaat aan de balie van Leuven.

Andere publicaties van deze auteur