Hendrik Vanhees

Vanhees

Hendrik Vanhees promoveerde in 1993 aan de UAntwerpen tot doctor in de rechten. Zijn doctoraatsproefschrift handelde over de situatie van copyright contracten in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dat jaar verkreeg hij ook een onderzoeksbeurs aan het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent- Urheber-, und Wettbewerbsrecht.

Hij is professor aan de rechtsfaculteiten van de UAntwerpen en de UGent. Hij doceert aan beide instellingen niet alleen het ‘Recht van de intellectuele eigendom’, maar ook ‘Ondernemingsrecht’.

Daarnaast is hij auteur van tal van boeken en artikelen, in binnen- en buitenlandse tijdschriften, over het handels- en economisch recht in het algemeen, en over diverse aspecten van het recht van de intellectuele eigendom in het bijzonder. Hij is ook lid van de Raad voor Intellectuele Eigendom, het adviesorgaan van de minister van economische zaken inzake intellectuele rechten.


Andere publicaties van deze auteur