Paul Dauw

Dauw

Paul Dauw studeerde rechten aan de Universiteit Gent (1985). Momenteel is hij raadsheer in het Hof van Beroep te Gent. Voorheen was hij advocaat, rechter in de rechtbanken van koophandel te Brugge en te Kortrijk, rechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge en vrederechter in Brugge.

Hij doceert burgerlijk procesrecht aan de Katholieke Hogeschool VIVES te Brugge en geeft les aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

Eveneens is hij auteur van diverse andere publicaties in het domein van het burgerlijk procesrecht.

Andere publicaties van deze auteur