Lode Vereeck

Na zijn studies toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen behaalde Lode Vereeck een doctoraat economie aan de Universiteit Maastricht. Hij doceerde vervolgens aan de universiteiten van Antwerpen, Maastricht, Hasselt en Buenos Aires (UTDT). Momenteel is hij deeltijds verbonden aan de Universiteit Hasselt. Zijn belangstelling gaat uit naar beleidsmanagement en efficiënte regelgeving, macro-economie en openbare financiën.
Eveneens was hij werkzaam als adjunct-kabinetschef voor KMO-beleid en als bestuurder van de transnationale Universiteit Limburg. Hij werd verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger. In het Vlaamse parlement legde zich toe op Financiën en Begroting. Momenteel zetelt hij in de Senaat.

Andere publicaties van deze auteur