Johan Ackaert

Johan Ackaert is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen en doctor in de sociale wetenschappen. Hij trad in 1983 als FKFO-onderzoeker aan de afdeling Bestuurswetenschappen van de KU Leuven, waar hij betrokken was bij een effectenmeting na de samenvoeging van gemeenten. Na het afronden van dit project stapte hij in 1986 over naar de toenmalige Economische Hogeschool Limburg dat later integreerde in het Limburgs Universitair Centrum, thans UHasselt. Momenteel is hij aldaar als hoogleraar verbonden aan de rechtsfaculteit. Hij volgt daar Anne Mie Draye op als decaan. Aan die faculteit doceert hij ‘Recht en Samenleving’ en ‘Methodologie van de Humane Wetenschappen’.

Zijn onderzoek is vooral gefocust op lokale politiek, bestuur en beleid maar hij publiceerde ook over politieke participatie en de integratie van etnisch-culturele minderheden in een stedelijke context. Momenteel leidt hij een project over de implementatie van het Gemeentedecreet.

Andere publicaties van deze auteur