Frederik Haentjens

Haentjens

Frederik Haentjens behaalde in 2006 aan de UGent de titel van master in de rechten (optie burgerlijk en strafrecht). In 2008 behaalde hij een master in het milieurecht aan de UGent.

Onder het promotorschap van prof. dr. Geert Van Hoorick (UGent) promoveerde hij in 2015 aan de UGent tot doctor in de Rechten met het proefschrift “Onderzoek naar de impact van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening op de totstandkoming en uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten”.

Van 2008 tot eind 2014 was hij als deeltijds wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, vakgebied bestuursrecht en milieurecht (UGent). Sinds 2015 is hij aan diezelfde vakgroep verbonden als deeltijds postdoctoraal medewerker.

Frederik Haentjens is tevens sinds 2006 verbonden als advocaat aan de balie van Dendermonde. Hij is vennoot in het Advocatenkantoor Haentjens.

Hij is sinds 2012 redactielid van het “Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid”.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.