René Dekkers

Dekkers

René Dekkers († 1976) was een van de meest briljante juristen in België in de vorige eeuw. Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en promoveerde in 1932 tot doctor in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles. In 1936 werd hij aan deze universiteit benoemd tot docent van de cursus Romeins recht. In 1946 werd Dekkers aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent aangesteld als docent Romeins recht en in 1956 werd zijn lesopdracht uitgebreid tot het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht. Daarnaast doceerde hij zowel in Gent als in Brussel rechtsfilosofie en rechtsvergelijking.

Dekkers werd in 1958 aangesteld als decaan van de Gentse rechtsfaculteit, een functie die hij vervulde tot 1966. Van 1966 tot 1970 was hij rector van de Universiteit van Lubumbashi. In 1969 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Groningen.
Dekkers' werken over burgerlijk recht hebben zowel op de rechtsleer als op de rechtspraak in België een grote invloed gehad. Zijn belangrijkste bijdrage is ongetwijfeld zijn Handboek burgerlijk recht waarvan de eerste editie verscheen tussen 1956 en 1958. Dit boek was oorspronkelijk de Nederlandstalige samenvatting van de Traité élémentaire de droit civil belge van zijn leermeester Henri De Page. Dekkers heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van de Traité van De Page.

Andere publicaties van deze auteur