Jan Willem Bitter

Bitter

Jan Willem Bitter is councel (dispute resolution) bij Simmons & Simmons. Hij is gespecialiseerd in contractrecht, handelsrecht, distributierecht, agentuurrecht, procesvoering en arbitrage voor een groot aantal bedrijfstakken, met de nadruk op de sectoren energie en infrastructuur.

Hij behaalde in 1989 zijn doctoraat in de rechtswetenschappen aan de European University Institute met zijn proefschrift “The Treaty Making Power in Spain 1975-1984”.

Hij was van 2002 tot 2013 secretaris van het Nederlands Arbitrage Instituut. Hij is bij vele arbitrages over commodity goederen in Nederland betrokken geweest, voornamelijk als secretaris voor de lekenarbiters. Hij is lid van een werkgroep die zich bezighoudt met internationale contracten, waarin de werking van contractuele bepalingen in de praktijk besproken.

Daarnaast is hij auteur van verschillende publicaties over agentuur- en handelsrecht in Europa.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.