Kris Lemmens

Lemmens

Kris Lemmens is advocaat en vennoot bij het advocatenkantoor Schoups. Hij is actief in het publiek recht, meer bepaald op het gebied van overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (PPS). Hij concentreert zich in het bijzonder op de advisering en vertegenwoordiging van bouwactoren bij de gunning en uitvoering van bouwprojecten in de publieke sector.
Hij maakt deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed” (TBO), publiceert regelmatig over het overheidsopdrachtenrecht en geeft lezingen en in-house opleidingen over het overheidsopdrachtenrecht.

Andere publicaties van deze auteur