Bernard Tilleman

Tilleman

Bernard Tilleman is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek en is decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.
Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990)). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.
Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in de inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op Kulak, Brussel en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge (1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboud University te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).
Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht.

Andere publicaties van deze auteur