Ilse Samoy

Samoy

Ilse Samoy studeerde rechten aan de FUNDP. Namur (1994), de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg en de KU Leuven (1997).

Haar loopbaan begon zij in 1997 als advocaat te Leuven bij het kantoor Legrand & Vennoten. Vanaf 1998 combineerde zij de balie met een halftijds assistentschap aan het Instituut voor Contractenrecht van de KU Leuven. Van 2001 tot 2009 was zij als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen voltijds verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven om een proefschrift voor te bereiden over 'Middellijke vertegenwoordiging' onder promotorschap van Sophie Stijns.

Zij is momenteel hoofddocent aan de KU Leuven, met een lesopdracht verbintenissenrecht (Hasselt), aansprakelijkheidsrecht (Leuven en Hasselt) en bewijsrecht (Leuven). Sinds 2008 is ze lid van de faculteitsraad (eerst als academisch secretaris, later als opdrachthouder UHasselt). Ze was gastprofessor aan de Universiteit van Utrecht (2008-2009) en sinds 2008 is ze coördinerend programmaleider binnen de Ius Commune Onderzoekschool.

Ilse Samoy studied law in Namur (1194), Heidelberg and Leuven (1997). She began her career in 1997 as a lawyer at the firm Legrand & Associates. From 2001 to 2005 she was an FWO and post-doctoral researcher at the Institute for the Law of the KU Leuven. In 2005 she defended her thesis on 'Indirect representation' in supervision of Sophie Stijns.

She is currently professor at the KU Leuven, teaching the t law of obligations (Hasselt), liability law (Leuven and Hasselt) and evidence law (Leuven). Since 2008 she has been a member of the Faculty Board (first as an academic secretary and currently as liason for the UHasselt).

She was guest lecturer at Utrecht (TPR professorship 2008-2009). Since 2008 she has been Coordinating program leader within the Ius Commune Research School.

Andere publicaties van deze auteur