Patrick Wautelet

Wautelet

Na de voltooing van zijn rechtenstudies aan de Universiteit Saint-Louis (1993) en Leuven (1996), startte Patrick Wautelet zijn loopbaan als medewerker van Prof. Hans van Houtte aan het Instituut voor internationaal Handelsrecht (KU Leuven). Van 1997 tot 2002 werkte Patrick aan een doctoraatsonderzoek over internationale concurrerende procedures. Het proefschrift werd deels geschreven tijdens een onderzoeksverblijf aan de Harvard Law School (1999-2000), onder begeleiding van wijlen Prof. Von Mehren.

In 2002 begon Patrick als advocaat-stagiair aan de balie te Brussel. Als medewerker van Mter Vera van Houtte en Jean-Pierre Fierens verdiepte hij zich in grensoverschrijdende procedures en arbitrages.

Sedert 2002 is Patrick ook aan de Universiteit van Luik verbonden waar hij momenteel gewoon hoogleraar is en vice-voorzitter van het departement Rechten.

Patrick Wautelet is auteur van tal van wetenschappelijke bijdragen in het Nederlands, Engels en Frans in alle deelgebieden van het internationaal privaatrecht.

Andere publicaties van deze auteur