Stijn Verbist

Verbist

In 1999 studeerde Stijn Verbist als jurist af aan de KU Leuven. In 2001 behaalde hij aan de UAntwerpen een diploma GGS Ondernemingsrecht. Na voltooiing van zijn stage bij Luc Eliaerts richtte hij in 2006 Verbist Advocatuur op, een onafhankelijk nichekantoor in bestuursrecht, vastgoedrecht en (professioneel) aansprakelijkheidsrecht.

Van 2005 tot 2011 was hij als mandaat assistent verbonden aan het Instituut voor Administratief Recht waar bij onder begeleiding van professor Marc Boes een doctoraal proefschrift voorbereidde. Op 19 mei 2011 behaalde hij de graad van doctor in de rechten na verdediging van zijn doctoraat met als titel de Onteigening ten algemenen nutte als instrument van de ruimtelijke ordening.

Vanaf 2012 is hij als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt alwaar hij Publiek Recht en Overtuigingsleer doceert, en samen met professor Peter Schollen Rechtsbescherming tegen de overheid. Vanaf 2014 doceert hij als gastspreker aan de VUB notarieel bestuursrecht.
Hij is co-hoofdredacteur van het “Tijdschrift voor Deontologie en Tuchtrecht” en zetelt in de redactieraden van “TBO”, “TROS” en “CABG”. Hij doet voornamelijk onderzoek inzake publiek procesrecht, tuchtrecht, overheid en eigendom, aansprakelijkheidsrecht en overtuigings- en argumentatieleer.

Andere publicaties van deze auteur