Kelly Reyniers

Reyniers

Kelly Reyniers (Lic. Rechten Universiteit Antwerpen, 2005 en Master in het sociaal recht Vrije Universiteit Brussel, 2006) promoveerde in 2011 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift over ‘Verboden Arbeid’ (promotor Prof. dr. Marc Rigaux). Sinds 2013 is ze als deeltijds gastprofessor verbonden aan de Master Veiligheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en doceert ze ook arbeids- en socialezekerheidsrecht aan niet-juristen. Zij was plaatsvervangend docent aan de KU Leuven in 2013-2014.
Ze is wetenschappelijk voornamelijk actief in het domein van het arbeidsrecht, de juridische aspecten inzake welzijn op het werk en de (sociale) grondrechten. Ze is lid van de kernredactie van de reeks “Opstellen arbeidsrecht” en “Publications on Labour Law”.

Andere publicaties van deze auteur