Jan Peers

Peers

Jan Peers behaalde aan de KU Leuven het diploma van Genees-, Heel- en Verloskunde en specialiseerde in Inwendige Geneeskunde. 

Na een opleiding in gezondheidszorgbeleid en ziekenhuisbestuur aan de School of Public Health van de University of Michigan / Ann Arbor(USA) werd hij in 1970 Directeur-Geneesheer en Algemeen Directeur van het Universitaire St Raphaelsziekenhuis te Leuven. Toen in 1973 de verschillende ziekenhuizen van de van de KU Leuven in één organisatie ondergebracht werden, werd hij aangesteld als Algemeen Coördinator en was hij als gedelegeerd beheerder belast met de algemene directie en de medische directie.

Jan Peers was sinds 1986 Buitengewoon Hoogleraar aan de KU Leuven en is emeritus sinds oktober 2004. Hij was raadgever van de Minister van Sociale Zaken (Minister Luc Dhoore; Minister Jean-Luc Dehaene). Bij het Ministerie van Volksgezondheid was hij lid van het Bureau van de Nationale Ziekenhuisraad (1972-1982) en Voorzitter van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (Erkenning, Programmatie en Financiering van Ziekenhuizen) van 1982 tot 2003. Gedurende 30 jaar was hij lid van de Technisch Geneeskundige Raad bij het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. 

Hij is lid van de Vlaamse Adviesraad voor de Erkenning van de Verzorgingsvoorzieningen (Vlaams Ministerie Volksgezondheid). 

Hij is stichtend Voorzitter van de CSPO (Confederatie voor Social Profit Ondernemingen) . Hij is Voorzitter van C.B.I (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg), voorzitter van Zorgnet te Brussel en lid van bestuursraden van ziekenhuisinstellingen en verwante organisaties. 

Andere publicaties van deze auteur