Filip Van Volsem

Filip Van Volsem is licentiaat in de criminologie (UGent) en in de rechten (UGent). Hij was actief als opsporingsambtenaar bij het toenmalige Hoog Comité van Toezicht, fiscaal ambtenaar en ambtenaar bij het Secretariaat van het Vlaams Parlement (1986-1995). Hij werkte vervolgens als substituut procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (1995-2000), rechter in deze rechtbank (2000-2005) en raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen (2005-2010), hoofdzakelijk in strafzaken. Sinds 2010 is hij raadsheer in het Hof van Cassatie waar hij zetelt in de tweede (straf)kamer.
Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties over bestuursrecht en strafrecht.

Andere publicaties van deze auteur