Dirk Van Daele

Van Daele

Dirk Van Daele is doctor in de Rechten (KU Leuven, 2001), licentiaat in de Rechten (KU Leuven, 1993) en licentiaat in de Criminologische Wetenschappen (KU Leuven, 1995). Hij is hoogleraar aan het Instituut voor Strafrecht en het Leuvens Instituut voor Criminologie. Binnen de opleiding Criminologische Wetenschappen doceert hij de vakken ‘Inleiding tot het recht’, ‘Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie’, ‘Internationale en Europese criminele politiek’, ‘International Police and Judicial Cooperation’ en ‘Comparative Law and Criminology’.

Zijn wetenschappelijk onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op aspecten van strafprocesrecht en politierecht vanuit een rechtsvergelijkend perspectief, internationale politiële en justitiële samenwerking en de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit.

Daarnaast is hij auteur van een tiental monografieën en editor van een twintigtal boeken. Hij publiceert eveneens veelvuldig in internationale en nationale juridische en criminologische tijdschriften.

Andere publicaties van deze auteur