Danny Pieters

Professor Danny Pieters behaalde in 1985 zijn doctoraat in de rechten op een proefschrift "Sociale grondrechten op prestaties in de grondwetten van de lidstaten van de Europese Gemeenschap", waarvoor hem de vierjaarlijkse Europese Emile Bernheim Prijs werd toegekend.

Van 1986 tot 1992 was hij buitengewoon hoogleraar Nederlands, vergelijkend en Europees socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Tilburg, alsook was hij tot oktober 1989 hoofddocent aan de Rechtsfaculteit aan de Universiteit Tilburg. Sinds 1988 is hij verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, waar hij socialezekerheidsrecht doceert.

Sinds 1994 is hij Secretary General van het European Institute of Social Security en van 1996 tot 1999 was hij lid van de Toezichtsraad van het Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Sozialrecht te München.

Hij was federaal volksvertegenwoordiger van 1999 tot 2003 voor de Volksunie. In 2010 werd hij verkozen tot senator en hij was een drietal maanden Voorzitter van de Senaat.

Sinds 1 augustus 2013 is Prof. Pieters vicerector van de groep Humane Wetenschappen aan de KU Leuven.

Andere publicaties van deze auteur