Herman Buyssens

Buyssens

Herman Buyssens is senior partner bij Van Goethem advocaten. Hij is gespecialiseerd in het sociaal recht en de hiermee verbonden aspecten van het ondernemings-, vennootschaps- en strafrecht.
Hij behaalde een licentiaat in de rechten met grote onderscheiding (VUB, 1973) en een bijzondere licentie in het Europees recht (VUB, 1974). Hij werd advocaat bij Van Goethem advocaten.
Hij was stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen (2012-2014). Hij is lid van de Algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en lid van de redactieraad van het “Rechtskundig Weekblad “.

Daarnaast is hij docent en verantwoordelijke beroepsopleiding Sociaal Recht stagiairs Balies Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Hij is namens de OVB lid van de Belgische delegatie bij de CCBE (Raad van Europese balies).
Hij is een veel gevraagd spreker op seminaries over sociaal recht en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan.

Andere publicaties van deze auteur