Ellen Vos

Vos

Ellen Vos is a Professor of European Union Law at the Law Faculty of Maastricht University. She is co-director of the Maastricht Centre for European Law of Maastricht University. She is research coordinator of the research programme Integration, Differentiation and Flexibility: New Perspectives on EU Law and Policy under the umbrella of the Ius Commune Research school, in which scholars from Utrecht University, Amsterdam University and Leuven University participate.

Ellen Vos studied law at the Universities of Utrecht and Bologna. She was a trainee at the European Commission, the European Consumer Organisation and the European Court of Justice. She wrote and obtained her PhD in Law at the European University Institute in Florence. She was a Jean Monnet fellow at the Robert Schuman Centre of the European University Institute (Florence). From September 2001 until September 2005 she served as the Director of the advanced master programme in comparative, European and International law, the Magister Iuris Communis programme of the Law Faculty of the Maastricht University.

Ellen Vos is Professor in de rechten van de Europese Unie op de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Ze is co-directeur van het Maastricht Centre for European Law van de Universiteit Maastricht. Zij is onderzoekscoördinator van het onderzoeksprogramma Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op Europees recht en beleid onder koepel van de Ius Commune Research school , waaraan wetenschappers van de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leuven deelnemen.

Ellen Vos studeerde rechten aan de universiteiten van Utrecht en Bologna. Zij was stagiaire bij de Europese Commissie, de Europese consumentenorganisatie en het Europese Hof van Justitie. Zij schreef en behaalde haar doctoraat in de rechten aan het Europees Universitair Instituut in Firenze. Ze was een Jean Monnet fellow aan het Robert Schuman Centrum van het Europees Universitair Instituut (Firenze). Van 2001 tot 2005 was ze directeur van het masterprogramma in de vergelijkende, de Europese en de internationale wetgeving, het Magister Iuris Communis-programma van de rechtsfaculteit van de Universiteit van Maastricht.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.