Jachin Van Doninck

Van Doninck

Jachin Van Doninck is advocaat bij Arcas Law te Brussel. Jachin adviseert en procedeert vnl. in de materies van het transport-, verbintenissen-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hij wordt regelmatig geraadpleegd over complexe vragen van gerechtelijk recht en heeft een bijzondere expertise inzake zgn. ‘class actions’. Jachin heeft een grondige kennis van het (internationaal en Europees) proces- en bewijsrecht en publiceert hierover. Hij hield in 2011 de openingsrede van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel en wordt vaak als spreker gevraagd. Jachin is als praktijkassistent burgerlijk procesrecht deeltijds verbonden aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent. Hij is voorzitter van de adviescommissie gerechtelijk recht van de Orde van Vlaamse Balies,

Andere publicaties van deze auteur