Filiep Deruyck

Deruyck

Filiep Deruyck is Licentiaat in de Rechten (VUB, 1988), Doctor der Rechtswissenschaft (Justus-Liebig-Universität Giessen, Duitse Bondsrepubliek, 1990) en Doctor in de Rechtsgeleerdheid (VUB, 1996). Hij is als hoofddocent verbonden aan de VUB (Faculteit Recht en Criminologie, Vakgroep Publiek Recht, Afdeling Strafrecht). Hij doceert o.a. de vakken Strafrecht, Strafprocesrecht en Economisch en financieel strafrecht. Hij is advocaat aan de Balie van Antwerpen sinds 1996 en vervoegde het kantoor Antaxius in 2004 als of counsel.
Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties (monografieën, verzamelwerken, tijdschriften en reeksen) en is regelmatig spreker op wetenschappelijke studiedagen in binnen- en buitenland. Hij is lid van meerdere wetenschappelijke verenigingen (o.a. de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland en de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht). Hij was stichtend lid van het “Tijdschrift voor Strafrecht” (2000-2005) en is momenteel stichtend lid van het tijdschrift “Nullum Crimen” (sinds 2006).

Andere publicaties van deze auteur