Hans De Wulf

De Wulf

Hans De Wulf studeerde rechten aan de Universiteit van Gent en behaalde een LL.M in Duits burgerlijk recht van de Universiteit van Tübingen. Na een korte carrière als advocaat, trad hij toe tot het Instituut van Financieel Recht als fulltime researcher en behaalde zijn doctoraat in 2001 met een proefschrift over de plicht van loyaliteit van bedrijfsdirecteuren.
Sinds 2001 doceert hij verschillende cursussen over Belgisch en Europees vennootschapsrecht, met inbegrip van M&A.

Sinds oktober 2003 is hij hoogleraar. Naast talrijke artikelen over vennootschapsrecht, heeft hij ook een paar artikelen op het gebied van algemene handelsrecht en internationale insolventie geschreven. Hij is momenteel (sinds mei 2009) de directeur van de internationale betrekkingen van Gent Law School en is de adjunct-directeur van zijn LL.M programma in Europees recht voor enkele jaren.

Andere publicaties van deze auteur