Johan Put

Put

Johan Put studeerde rechten aan de KU Leuven (1988), en nadien de Licence spécial en droit social (ULB, 1989). Sinds 1989 was hij in verschillende hoedanigheden verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR). In 1998 promoveerde hij aan de KU Leuven met het proefschrift “Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht”, dat later werd bekroond met de Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht.
 
Momenteel is Johan Put gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij is verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), waar hij samen met Stefaan Pleysier de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie coördineert. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs in het jeugdrecht en het sociaal- en welzijnsrecht, promotor van tal van doctoraal en projectonderzoek in deze domeinen, en betrokken in diverse interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprojecten (o.a. het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Jeugdonderzoeksplatform).
 
Hij is o.m. auteur van het “Handboek Jeugdbeschermingsrecht” en mede-auteur van het “Handboek Socialezekerheidsrecht”, redactielid van verscheidene tijdschriften (o.a. “Tijdschrift voor Sociaal Recht”) en hoofdredacteur van het “Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten”. Verder is hij mede-oprichter en vice-voorzitter van het (Vlaams) Kenniscentrum Kinderrechten vzw; voorzitter van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers;  lid van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind  (namens de Vlaamse universiteiten); lid-academicus van de Adviesraad Sociaal Strafrecht; en lid van het Raadgevend Comité van het Agentschap Jongerenwelzijn.
 
Sinds 2005 is Johan Put lid van het faculteitsbestuur van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Van 2007 tot 2009 was hij daar programmadirecteur rechten, van 2009 tot 2012 vicedecaan onderwijs en sinds 2011 lid van de beoordelingscommissie.
 
Johan Put is sinds 2012 assessor bij de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.