Kurt Deketelaere

Deketelaere

Kurt Deketelaere behaalde een licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven in 1989, en promoveerde er in 1995 tot doctor in de Rechten. Tussen 1995 en 2004 was hij er achtereenvolgens docent, hoofddocent en hoogleraar. In 2004 werd hij gewoon hoogleraar, en sinds 2007 is hij buitengewoon hoogleraar. Hij doceert aan de KU Leuven de vakken milieurecht, energierecht en bouwrecht.  Hij was gastprofessor aan de Universiteiten van Londen, Sydney en Singapore, en verkreeg de Hou-De Honorary Chair aan de National Tsing Hua University in Taiwan. Tevens is hij honorary professor aan de University of Dundee en de University of Malta. In het begin van de jaren negentig was hij hoofd van het Milieudepartement van Arthur Andersen & Co in Brussel en advocaat aan de balie van Brussel. Sinds 2009 is hij secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU), een vereniging van eenentwintig toonaangevende onderzoeksuniversiteiten (o.a. Oxford, Cambridge, Leiden, Leuven, Heidelberg, enz). Voor zijn mandaat bij LERU was hij juridisch hoofdadviseur in het kabinet van Vlaams minister Kris Peeters (2004-2007) en kabinetschef van Vlaams minister Hilde Crevits (2007-2009). De Vlaamse regering kende hem de titel van ere-kabinetschef toe. 
Naast zijn academisch werk is hij zaakvoerder van een  eigen consultancybedrijf, onafhankelijk bestuurder bij een aantal profit en non-profit organisaties, voorzitter van de Vlaamse Milieuschade-Commissie, co-voorzitter van het Malta Legal Forum on Adaptation to Climate Change, lid van de Raad van Wijzen van Vlaanderen in Actie en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Hij publiceerde uitgebreid in het domein van het EU Milieu-, Energie- en Klimaatrecht, en is de editor van verschillende toonaangevende boekenreeksen en tijdschriften in dit domein. 

Andere publicaties van deze auteur