Herman Cousy

Cousy

Herman A. Cousy was tot aan zijn emeritaat in 2011 gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven, waar hij het handelsrecht, verzekeringsrecht en het kredietrecht doceerde.

Hij was voorzitter van de Commissie voor Verzekeringen gedurende 18 jaar, lid van de Raad van Toezicht van de CBFA (Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen), en gedurende 15 jaar assessor bij de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Op onderzoeksvlak was hij recentelijk actief betrokken bij Europese initiatieven strekkende tot harmonisatie van het aansprakelijkheidsrecht (“Principles of European Tort Law”) en van het verzekeringscontractenrecht (“Principles of European Insurance Contract Law”, in het kader van het Common Frame of Reference project van de Europese Commissie). Hij was en is nog steeds lid van the Presidential Council van AIDA-world (Association Internationale de Droit des Assurances) en voorzitter van de Science Committee van AIDA-Europe.

Sinds 2002 is hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (sinds 2002), van de Academia Europea en van de International Academy of Comparative Law.

Andere publicaties van deze auteur