Raf Verstraeten

Verstraeten

Raf behaalde zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de KU Leuven (1983), waar hij doctoreerde (1989) met een proefschrift over de positie van het slachtoffer in het strafproces. Hij is buitengewoon hoogleraar aan de Leuvense Universiteit, waar hij het strafrecht en het strafprocesrecht evenals het fiscaal, economisch en sociaal strafrecht doceert.

Hij trad regelmatig op als expert voor de overheid, bijvoorbeeld bij de parlementaire onderzoekscommissie inzake de misdrijven van de bende van Nijvel of als (co-)voorzitter van ministeriële werkgroepen betreffende de oprichting van het Federaal parket of inzake de hervorming van de assisenprocedure.

Raf leidde het departement strafrecht van het advocatenkantoor Stibbe & Simont tussen 1994 en 2000 en dat van Eubelius Advocaten van 2000 tot 2014. Momenteel is hij advocaat bij VDG advocaten (Verstraeten – Dewandeleer – Gillard).

Hij is auteur van verschillende boeken en tal van artikels in de sector van het strafrecht en strafprocesrecht en is een regelmatig spreker op studiedagen.

Andere publicaties van deze auteur