Hans Van Houtte

Van Houtte

Hans van Houtte studeerde rechten aan de Universiteit van Leuven en aan Harvard. Daarnaast behaalde hij een diploma (cum laude) aan de Haagsche Academie voor Internationaal Recht. Bij de KU Leuven bekleedde hij eerst de leerstoel internationaal publiekrecht van 1978 tot 1989 en van 1989 tot 2009, de leerstoel internationaal privaatrecht, internationaal handelsrecht en arbitrage.
Bij de KU Leuven was hij ook directeur van het Instituut voor internationaal handelsrecht en vicedecaan. In 2009 trok hij zich terug als voltijds professor, maar doceert nog steeds arbitrage aan de Leuvense rechtsfaculteit.
Van 1971 tot 2009 was hij een lid van de balie en specialiseerde zich in grensoverschrijdende geschillen en arbitrage.

Sinds het schrijven van zijn doctoraat over het recht dat van toepassing is in transnationale arbitrage, heeft hij in verschillende publicaties uitgebreid geschreven over arbitrage.
Hij is vicevoorzitter van CEPINA, het Belgische orgaan voor arbitrage.

Andere publicaties van deze auteur